Op zondag 28 september 2003 zijn we een kijkje gaan nemen bij een optreden van de Michielen in Tongeren.  Deze folkloristische groep beoefent het zwaarddansen.  Hierbij vinden we ook Philippe Poncelet terug.

Deze naar Oud-Heverlee uitgeweken Lauwenaar vertelde ons daar ook wat meer over zijn hobby. 
Vroeger maakte hij deel uit van de Tungri, een teloor gegane Tongerse volksdansgroep.

Bij de inhuldiging van het monument van de "Zwaarddansers op Trojaburcht", op 28-09-2002 achter de Basiliek, vroeg men een eenmalig optreden te verzorgen. 

Dit optreden viel in de smaak bij het publiek en men besliste om verder maandelijks te repeteren in het Casino.  Momenteel danst men enkel een Longsword-dans (lang zwaard met één handvat).
Deze dans wordt uitgevoerd met minimum 6 dansers, met daarbij een kleurig uitgedoste nar. 

Bij het begin van de voorstelling zingt men samen, onder begeleiding van 3 muzikanten, een lied in het Tongers dialect.

Daarnaast bestaat er nog de rapper-dans. Deze dansen vinden we nu vooral nog terug in Engeland.  Het is de bedoeling van de groep om het repertoire zo snel mogelijk uit te breiden met een aantal zelf ontworpen zwaard- en rapperdansen.  Volgend jaar hoopt de groep alvast deel te nemen aan een internationaal zwaarddanstreffen in Groot-Brittannië.  Indien jullie meer willen weten over de betekenis van het zwaarddansen en wat die Trojaburcht eigenlijk is klik dan hier naar onze informatiepagina.

Nieuwe leden zijn steeds welkom bij de Michielen.
Meer info op http://users.pandora.be/zwaarddans