De tekst van onderstaand liedje werd in het ABL opgetekend door Theofiel Baillien en ons  ter beschikking gesteld door Rina, waarvoor hartelijk dank.

't Lidsje van de hearrebearrege van Lw


-1-

sjs gn ve tt mt Rnse-Jan
Bnedikta ziet s gan
n Fin eis weaj en jng
't klein splt de grammefn

Refr
n n Lw eis tch plezier
Alleman d gjt p zwier
n en Lw eis 't tch plezant
Alleman d gjt p gank

-2-

dan gn ve tt mt Neajskes-Gs
d eis alles tch z zjs
ve zin mt zeis, da's krk
n ve vange sjeppegk

-3-

ve gn dan ng ens gw
n Peekes-Witte tw
Emma stik veajf cnt n
n ve daase mt Cline

-4-

ve koome mt Mearks n Griet
d daase ve p 't muziek
ene polka mt Marja
ene mazrka mt Zjlja

-5-

dan gn ve tt mt Brnkes-Nl
de gjt eis wieral vl
n Lw n euveral
kint men de gjtestal

-6-

dan gn ve tt mt Broekke-Mil
d eis alles tch z stil
n Trien sjink vrg n lat
mar alteajd limenat

-7-

dan gn ve tt mt Dantsjes-Bt
d zitte Kasper n Frd
speele zeeve streepe af
da 't heurt tt p de ram

-8-

mt Tnke p de Hoek
d zin ve tch z kloek
ve neeme ng ene bk
f en eike had gekk

-9-

ve hebbe ng wat pree
n gn n Kavaljee
de matsj eis goed verbeaj
n ve znge "Geere Beaj"

-10-

koome dan mt Fin n Li
z zat wier as en ti
ve drnke ng ene bk
n s leisde cnt eis p