Op 26 augustus 1973 vierde heel Lauw op Kraaibroek de honderdste verjaardag van Virginie Belfroid.  Virginie werd geboren in Rutten op 22 augustus 1873 en overleed, enkele maanden na haar honderdste verjaardag, op 30.12.1973.

Virginie was heel bekend in Lauw en omstreken in verband met haar beroep van "Kokkin".  Bij familie-feesten werd er destijds veel beroep gedaan op haar.  Zij had de knepen van het vak immers geleerd in een aristocratische familie in Luik.  Sedert haar huwelijk met Lambert Baillien (overleden in 1942) woonde zij vele jaren in Remicourt.

Virginie was reeds over de tachtig toen zij nog regelmatig naar het veld trok om "kroten te dunnen".  Voor de  jongeren : dit wordt nu niet meer gedaan omdat de zaden eenkiemig zijn.  Vroeger stonden de bieten bij trosjes en moesten handgedund worden, terwijl men geknield tussen de rijen doorkroop.

Dikwijls werd zij gevraagd naar het geheim van haar hoge leeftijd.  Steeds kreeg men hetvolgende recept : lang genoeg wachten met trouwen, goed eten en dagelijks een borreltje op het hart zetten.  Ook optimisme speelt een belangrijke rol.  En daarvan was Virginie dan ook boordevol.

Zo werd zij dus de eerste eeuwelinge in Lauw en bij de viering daarvan hebben de 999 andere lauwenaren hun beste beentje voor gezet.  Sommigen hielpen ijverig bij de voorbereiding van de praalwagens die de verschillende fases in het leven van Virginie voorstelden, van geboorte, tot communie, huwelijk, enz. terwijl anderen ook nog op de praalwagens kropen om acteur en actrice te worden.

Ook het gemeentebestuur van Lauw komt
geluk wensen.

Zelfs een dijbeenbreuk een paar jaar
ervoor kon haar rush
naar de honderd niet
meer tegen houden.

Zo trekt de hele stoet voorbij onder het venster van Virginie die het
allemaal heel schoon vond.